فرهنگ ایمنی چیست؟

فرهنگ سازمانی بر طبق تعاریف موجود  فرهنگ سازمانی عبارتست از’ مجموعه ارزشها , باورها و الگوهای رفتاری مشترک بین اعضای یک سازمان که نهایتا شخصیت و رویه آن سازمان را معرفی می ... ادامه مطلب »

نکات ایمنی کار در ارتفاع

  استفاده از وسایل استاندارد و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد. طبق آیین نامه موجود، کار در ... ادامه مطلب »

ایمنی و بهداشت در سفر

آمارها نشان می دهد که فصل تابستان و به خصوص ماه پایانی آن اوج سفرهای هموطنان عزیز را به همراه دارد.مسافرت به علت استراحت کم، خستگی راه، تغییر شرایط آب ... ادامه مطلب »