خانه / درباره ما

درباره ما

به نام خدا

پایگاه اطلاع رسانی جهان ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف اشاعه فرهنگ ایمنی و ارتقاء جایگاه این رشته در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط گروهی از فارغ التحصیلان و شاغلین رشته HSE راه اندازی شده است. 

 تیم HSE WORLD از ابتدای فعالیت خود در این پایگاه مجازی تلاش کرده است به اشتراک گذاری رایگان مطالب آموزشی را مدّ نظر قرار داده و در چارچوب اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست به وظیفه خود عمل نماید.

از خداوند بزرگ می خواهیم در راه حرکت به سوی این اهداف یاری گر ما بوده و قلم های ما را از خطا و لغزش نگاه دارد.

کارکنان پایگاه مجازی جهان ایمنی، بهداشت و محیط زیست