بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۵

کنترل صدا

noise-control-hseworld-ir

بمنظور کاهش اثرات سوء سر وصدای زیاد به روشهای زیر میتوان عمل نمود:کنترل در منبع، روشهای مدیریتی، استفاده ازوسائل وروشهای کنترل مهندسی ،استفاده از وسائل حفاظت فردی ( یکی از ... ادامه مطلب »

A Review on Mathematics

mathematics-hseworld-ir

تو فایل امروز یک مرور کلی بر مباحث ریاضی که در بحث بهداشت حرفه ای و ایمنی جزو پایه مورد نیاز هستش انجام گرفته.یکی از اساتید به نام ایران در ... ادامه مطلب »

ارزیابی صدا

noise-assessments-hseworld-ir

جهت ارزیابی صدا باید به چهار فاکتور توجه نمود:کمیات فیزیکی، مقیاس لگاریتمی ، فرکانس، زمان (یکی از اساتید به نام ایران در زمینه صدا و کنترل صدا و مباحث مربوطه ... ادامه مطلب »

آشنایی با سیستم‌های زیست‌محیطی

ems-iso-14001-2-v1-hseworld-ir

  سیستم‌های زیست‌محیطی رویكردي مديريتي برايِ شناسايي، پايش، و كنترلِ جنبه‌هايِ زيست‌محيطي. سيستمِ مديريتِ زيست‌محيطي بخشي از مديريتِ كلِ سازمان و عناصرِ آن نيز مشابه است. برايِ طراحي، استقرار، بازنگري، و ... ادامه مطلب »