خانه / محیط زیست / آلودگیهای محیط زیست

آلودگیهای محیط زیست

875250

 

محيط زيست موهبتي الهي است  كه از مجموعه موجودات ، منابع ، عوامل و شرايط هماهنگي كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حيات به آن وابسته است بوجود مي ايد.در محيط زيست عوامل غير زنده مانند خاك ، آب، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند.موجودات زنده با هم و با محيط غير زندهو اجزاي سازنده سطح زمين بوجود آمده استو بنابراين در فعاليت هاي انسان تاثير گذاشته و از آن متاثر مي گردد.

دانلود فایل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*