خانه / بهداشت حرفه ای / راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران

r-e

در كتاب آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار يک فصل مجزا برای پرداختن به موضوع آئين نامه ومقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای يونساز اختصاص يافته است. در اين گفتار بر آنيم تا با جمع آوری بخشی از دانش مربوط به پرتوها كه كارشناسان و ديگر دست اندركاران ايمنی و بهداشت حرفه ای را در افزايش كارايی مورد نياز در چگونگی بكارگيری آئين نامه ها و شيوه نامه های مربوطه ياری رساند، درك كاملی از چگونگی تأثير پذيری انسان و محيط زيست از مواجهه با تابش را دريابد.تلاش گرديده تا علاوه بر معرفی هر يک از تابش های شناخته شده ای كه عرصه زندگی و كار را دربر گرفته، مثال هايی از جنبه های محيط زيستی و شغلی مواجهه با پرتوها كه میتوانند برای كارشناسان نیز به مانند به مانند سایر گروه های اجتماعی مفید فایده قرار گیرد، افزوده شود.(این کتاب توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تهیه شده است و شامل ۱۰۶ صفحه می باشد)

دانلود فایل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*