خانه / ایمنی / نکات ایمنی هنگام بتن ریزی در کارگاه سد سازی

نکات ایمنی هنگام بتن ریزی در کارگاه سد سازی

بتن ریزی سد

 

سدها را كلاً مي توان از جمله كارگاههاي بزرگي دانست كـه بسـياري از فعاليتهـا را در قالـب  كارگاههاي كوچكتر در خود جاي داده اند . سد ها عموماً بدليل تكنولوژي و پيچيدگي كار از جمله پـروژه هاي عمراني بزرگ مطرح در سطح جهاني مي باشند كه معمولاً گروه خاصي از افراد متخصص فني و بـا سابقه و همچنين علاقمند را براي مسائل اجرايي و نيز نظارت به خود جذب مي كنند . اصولاً بـه لحـاظ تاكيد و اصرار دستگاههاي اجرايي و مجريان طرح بر اتمام هرچه سريعتر پروژه هـاي سدسـازي معمـولاً كار فشرده تر ، ساعات كار بيشتر و مرخصي هاي پرسنل كمتر مي باشـند . بنحـوي كـه اكثـر روزهـاي تعطيل و اوقات فراغت را بخاطر حفظ روند پيشرفت كار ، ناگزير به ادامـه فعاليـت مـي باشـند . بـه ايـن مسائل ، شرايط سخت كار مانند اجراي عمليات در ارتفاع و در زير زمين ، مواجه دائم با خطرات گوناگون ، كار دائم در شرايط نامطلوب جوي در تابستان و زمستان و برخورد با انواع آلودگيها اعم از صدا و غبـار و نهايتاً دور بودن از خانواده و شهرها و مراكز خدمات رفـاهي و درمـاني را مـي بايسـت اضـافه نمـود . در كارگاههاي بزرگ سدسازي به علت كثرت تعداد نفرات علاوه بر مسائل ايمني ، مسائل بهداشتي و غيـره بايد در نظر گرفته شوند كه در اين مقاله سعي شده تا مهمتـرين مـواردي كـه در رعايـت بهتـر ايمنـي و بهداشت در كارگاهها موثر مي باشند ، توضيح داده شود.

 

دانلود فایل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*