خانه / بایگانی نویسنده: HSEWORLD (برگه 10)

بایگانی نویسنده: HSEWORLD

ایمنی انحراف ترافیک

با توجه به گسترش سریع محدوده جغرافیایی شهرها و رشد سریع جمعیت ، تامین خدمات شهري مانند گاز رسـانی، لوله کشی ، آب و فاضلاب برق و تلفن ، احداث ... ادامه مطلب »

ایمنی حفاری و گودبرداری

حفاري و گودبرداري عبارت است از حفر کانال ها و ایجاد فضاهاي مناسب در زمین جهت احداث یک سازةمشخص و یا لوله گذاري براي خدمات مختلفی چون خطوط انتقال گاز ... ادامه مطلب »

روشهاي احيا مستقيم آهن

توليد آهن اسفنجي در مقايسه با روش قديمي و سنتي توليد آهن بوسيله کوره بلند داراي سابقه كوتاه ۵۰ ساله ميباشد . توليد آهن از طريق روس كوره بلند داراي ... ادامه مطلب »

METHANOL TANK EXPLOSION AND FIRE

علی رغم همه تلاشها به منظور پیشگیری که در مباحث ایمنی و بهداشت تاکید شده به هر حال احتمال وقوع حادثه هیچوقت از بین نمیره و احتمال وقوع حوادث همیشه ... ادامه مطلب »