خانه / بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

مجوز شروع حفاری

مجوز حفاری

از جمله فعالیتهایی که تقریبا در اکثر پروژه های اجرایی مشترک است، فعالیت حفاری می باشد.با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر فعالیتهای ساختمانی و پروژه ای به پیمانکاران ... ادامه مطلب »

کتاب آتش نشان داوطلب

atash

کتابی که امروز برای دانلود قرار گرفته ،کتاب آتش نشان داوطلب هستش که توسط سازمان آتش نشانی تهران تهیه شده.این کتاب در هفت فصل و در راستای آموزش و سازماندهی ... ادامه مطلب »

جذب اتمی

%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-hseworld-ir

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط ... ادامه مطلب »

آئین نامه ایمنی ساختمان

imagethumb2

هدف از بازنگري آيين نامه مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه ها مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴شوراي عالي حفاظت فني، به روزرساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع ،پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاهها ... ادامه مطلب »