خاموش کننده های دستی

%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-hseworld-ir

خاموش كنندة دستي به وسيله اي گفته مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي طراحي و ساخته شده است و با حداكثر ۱۴ كيلو يا ۱۴ ليتر ظرفيت موادخاموش ... ادامه مطلب »

ایمنی در عملیات ساختمانی

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-hseworld-ir

با توجه به حجم کارهای عمرانی و ساختمانی موجود در کشور، ایمنی در عملیات ساختمانی یکی از مباحثی است که مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اینکه نزدیک به ... ادامه مطلب »

ایمنی در صنعت (۱)

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%db%8c%da%a9-hseworld-ir

درس ایمنی در صنعت یک ، اولین واحد درسی مرتبط با ایمنی در رشته بهداشت حرفه ای هستش و یکی از مباحثی که همیشه در کنکور ارشد از اون سوال ... ادامه مطلب »

حریق و آتش نشانی

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-hseworld-ir

در این فایل آموزشی که توسط دکتر غلام نیا به طور کامل با اصول حریق و روشهای اطفا حریق و سایر مسائل مرتبط آشنا خواهید شد.ضمنا اگر کسی از دوستان ... ادامه مطلب »