Physical Acoustics

Answer to the last session’s examples, Sound wave, Plane and spherical waves,Different kinds of sound waves,Noise,Effective sound pressure, Speed of sound,Impedance,Reflection,Refraction,Diffraction ( یکی از اساتید به نام ایران در زمینه ... ادامه مطلب »

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015

  پذیرش یک QMSتصمیمی استراتژیک برای یک سازمان است که میتواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنای مناسب برای ایجاد توسعه پایدار فراهم سازد. مزایای بالقوه برای ... ادامه مطلب »

ایمنی در انبار

امروزه حوادث ناشی از کار و پیامدهاي ناشی از آن به یکی از مشکلات در جوامع مختلف تبدیل شده است. این حوادث در صنعت ساختوساز شدت بالاتري داشته و از نظر ... ادامه مطلب »

Health and safety in construction

کتابی که امروز برای دانلود قرار گرفته با نام (Health and safety in construction) یک دستورالعمل خوب و کاربردی در ارتباط با ایمنی و بهداشت در صنعت ساختمان سازی هستش.این ... ادامه مطلب »

دوره آموزشی ۵s

   ۵s يک سيستم اوليه و بسيار ساده براي بهبود بهره وري و کيفيت است که اساس آن را نظم و نظافت تشکيل مي دهد.به منظور آموزش این سیستم فایلهای ... ادامه مطلب »

راهنماي انتقال به ISO 9001:2015

در فایل زیر به صورت جدول و خلاصه وار استاندارد مدیریت کیفیت ورژن ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ با هم مقایسه شده،دوستان توجه کنند که استاندارد کلاً تغییرات اساسی داشته و اگه ... ادامه مطلب »

استاندارد ISO 14001:2004

به عملکرد مشترک در رابطه با گسترش رویکردهای کیفیتی ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی کمک شایانی نموده است . سری استانداردهای ISO 14000 با پرداختن به موضوعات زیست محیطی ... ادامه مطلب »