روشهاي احيا مستقيم آهن

توليد آهن اسفنجي در مقايسه با روش قديمي و سنتي توليد آهن بوسيله کوره بلند داراي سابقه كوتاه ۵۰ ساله ميباشد . توليد آهن از طريق روس كوره بلند داراي ... ادامه مطلب »

METHANOL TANK EXPLOSION AND FIRE

علی رغم همه تلاشها به منظور پیشگیری که در مباحث ایمنی و بهداشت تاکید شده به هر حال احتمال وقوع حادثه هیچوقت از بین نمیره و احتمال وقوع حوادث همیشه ... ادامه مطلب »

متانول و روشهاي تولید آن

متانول یا متیل الکل (CH3OH) در دماي محیط، مایعی خنثی و بدون رنگ با بویی ملایم میباشـد. ایـن ماده، بسیار سمی است به طوري که قورت دادن یا استنشاق آن میتواند ... ادامه مطلب »

Physical Acoustics

Answer to the last session’s examples, Sound wave, Plane and spherical waves,Different kinds of sound waves,Noise,Effective sound pressure, Speed of sound,Impedance,Reflection,Refraction,Diffraction ( یکی از اساتید به نام ایران در زمینه ... ادامه مطلب »

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015

  پذیرش یک QMSتصمیمی استراتژیک برای یک سازمان است که میتواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنای مناسب برای ایجاد توسعه پایدار فراهم سازد. مزایای بالقوه برای ... ادامه مطلب »

ایمنی در انبار

امروزه حوادث ناشی از کار و پیامدهاي ناشی از آن به یکی از مشکلات در جوامع مختلف تبدیل شده است. این حوادث در صنعت ساختوساز شدت بالاتري داشته و از نظر ... ادامه مطلب »