مدیریت ریسکهای شغلی

مديريت ريسكهاي بهداشت شغلي فرايندي مديريتي است كه از طريق ساماندهي و اسـتفاده ازمنابع، آسايش و رفاه كاركنان را ارتقاء بخشيده و اثـرات سـوء بهداشـتي ناشـي از كـار بـر كاركنـان ... ادامه مطلب »

HSE پیمانکاران نفتی

كار در محيطهاي پيمانكاري به لحاظ تنوع كار، حضور گروههاي مختلف كاري و نيز عدم آشنايي كامل با محيط و شرايط كار، با پتانسيل بالاي وقوع حوادث ايمني، بهداشتي و ... ادامه مطلب »

مدیریت استرس شغلی

پدیده استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد کنونی سازمانها می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها ... ادامه مطلب »

پايش و اندازه گيري روشنايي

پايش و اندازه گيري روشنايي به عنوان یکی از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار  به منظور كنترل مؤثر اين عامل صورت می پذیرد.چون تأمين روشنايي صحيح در محيطهاي كار ... ادامه مطلب »