استاندارد ISO 14001:2004

به عملکرد مشترک در رابطه با گسترش رویکردهای کیفیتی ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی کمک شایانی نموده است . سری استانداردهای ISO 14000 با پرداختن به موضوعات زیست محیطی ... ادامه مطلب »

مدیریت ریسکهای شغلی

مديريت ريسكهاي بهداشت شغلي فرايندي مديريتي است كه از طريق ساماندهي و اسـتفاده ازمنابع، آسايش و رفاه كاركنان را ارتقاء بخشيده و اثـرات سـوء بهداشـتي ناشـي از كـار بـر كاركنـان ... ادامه مطلب »

HSE پیمانکاران نفتی

كار در محيطهاي پيمانكاري به لحاظ تنوع كار، حضور گروههاي مختلف كاري و نيز عدم آشنايي كامل با محيط و شرايط كار، با پتانسيل بالاي وقوع حوادث ايمني، بهداشتي و ... ادامه مطلب »

مدیریت استرس شغلی

پدیده استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد کنونی سازمانها می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها ... ادامه مطلب »