راهنماي انتقال به ISO 9001:2015

در فایل زیر به صورت جدول و خلاصه وار استاندارد مدیریت کیفیت ورژن ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ با هم مقایسه شده،دوستان توجه کنند که استاندارد کلاً تغییرات اساسی داشته و اگه ... ادامه مطلب »

استاندارد ISO 14001:2004

به عملکرد مشترک در رابطه با گسترش رویکردهای کیفیتی ،زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی کمک شایانی نموده است . سری استانداردهای ISO 14000 با پرداختن به موضوعات زیست محیطی ... ادامه مطلب »

مدیریت ریسکهای شغلی

مديريت ريسكهاي بهداشت شغلي فرايندي مديريتي است كه از طريق ساماندهي و اسـتفاده ازمنابع، آسايش و رفاه كاركنان را ارتقاء بخشيده و اثـرات سـوء بهداشـتي ناشـي از كـار بـر كاركنـان ... ادامه مطلب »