جاذب ها و مانع ها

یکی از بخشهای مهم کنترل  صدا در محیط های کاری استفاده از جاذبها و موانع می باشد.در جزوه ای که امروز برای دانلود قرار داده ایم این مبحث به طور ... ادامه مطلب »