سال نو مبارک

1396ا

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار ………یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال ... ادامه مطلب »

ملاکهای ارزیابی صدا

%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7-hseworld-ir

ملاکهای ارزیابی صدا به چند منظور در نظر گرفته شده: میزان صدمه به سیستم شنوائی حداقل قابل قبول باشد، میزان تاثیر صدا در کاهش کارآئی حداقل قابل قبول باشد،امکان مکالمه ... ادامه مطلب »

جذب اتمی

%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-hseworld-ir

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط ... ادامه مطلب »

آئین نامه ایمنی ساختمان

imagethumb2

هدف از بازنگري آيين نامه مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه ها مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴شوراي عالي حفاظت فني، به روزرساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع ،پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاهها ... ادامه مطلب »