ملاکهای ارزیابی صدا

%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7-hseworld-ir

ملاکهای ارزیابی صدا به چند منظور در نظر گرفته شده: میزان صدمه به سیستم شنوائی حداقل قابل قبول باشد، میزان تاثیر صدا در کاهش کارآئی حداقل قابل قبول باشد،امکان مکالمه ... ادامه مطلب »

جذب اتمی

%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-hseworld-ir

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط ... ادامه مطلب »

آئین نامه ایمنی ساختمان

imagethumb2

هدف از بازنگري آيين نامه مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه ها مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴شوراي عالي حفاظت فني، به روزرساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع ،پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي محيط كارگاهها ... ادامه مطلب »

مدیریت ریسک چیست؟

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-hseworld-ir

از زمان پيدایش تمدن، انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بوده اند. اجداد ما با محيطی سرشار از خطرات و مخاطرات مواجه بوده اند. نخستين خطرات که طبيعت و ... ادامه مطلب »

مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-hseworld-ir

سازمان ايزو بر اساس استاندارد مديريت کيفيت رضايت مشتري, راهنمايي هايي براي رسيدگي به شکايات بر مبناي استاندارد بين المللي ايزو ١٠٠٠٢:٢٠٠۴را ارائه نموده است. اين استاندارد در ٨بند به ... ادامه مطلب »